Loovtööde koostamise ajakava 2016/17

PÄRNU MAI KOOLI III KOOLIASTME LOOVTÖÖ KOOSTAMISE AJAKAVA
2016/2017 õppeaasta

  1. Õppetoolide poolt pakutud loovtööde temaatika valimine eelolevaks õppeaastaks-15.oktoober 2016.a.
  2. Seminar õpilastele- 11.oktoober 2016.a.
  3. Teema ja juhendaja- 21. oktoober 2016.a.
  4. Juhendaja kinnitamine direktori käskkirjaga -10.november 2016.a.
  5. Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine- november 2016.a.
  6. Töö teostamine- november 2016-aprill 2017.a.
  7. Tööde tutvustamise seminar-märts.
  8. Töö vormistamine, korrektuur, õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse-aprill.
  9. Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile-mai.
  10. Töö esitamine-10.mai 2017.a.