Lisaeine info

Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00- 8.25
Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on kell 13.15.

Reedeti lisaeinet ei pakuta.

Lisaeinet pakume ainult ettemaksu korral.

Laps võib süüa lisaeinet ka ainult teatud päevadel, sel juhul palun märkida maksmise ajal selgitusse, mis päevadel laps sööb. Sel juhul arvestab vanem ise kokku (1 toidukord maksab 90 senti), mitu päeva laps sööb ning tasub vaid nende eest.

Lisaeine maksumus DETSEMBRI EEST: 12päeva x 0.90€ = 10.80€

Iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu ? päeva x 0.90€= ? € lisaeine maksumus. 

Tasuda saab PÄRNU LINNAVALITSUSE kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750387824 (märkida kool, õpilase nimi, klass, mis nädalapäevadel sööb ja missuguse kuu eest makstakse) . Väga oluline on märkida õige viitenumber ning ülejäänud info!

 

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja söökla infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüsid vastavalt vajadusele.