KONSULTATSIOONID JA JÄRELVASTAMINE 2017/2018 I poolaasta

Pärnu Mai Kooli järelvastamine ja konsultatsioonid   2017/2018 õppeaasta I poolaasta
Õpetaja Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
Tiiu Arman matemaatika 6,7,8,9 6.a-E-14:30-16:10 kab. 205; 7.a,b-T-13:30-15:15 kab. 112;
8.a- N 15:25-16:45 kab.106; 9.b -K- 13:30-15:15 kab. 102
Maia Bubnov eesti keel, kirjandus, draamaõpe 5,6,7 T- 14:30-16:10 ja kokkuleppel
Tiina Hodakov kehaline kasvatus 1,2,5,6,7,8,9 kokkuleppel
Vaike Ilp vene keel, saksa keel, inimeseõpetus 5,6,7,8,9 T -14:30 ja kokkuleppel
Reet Juurikas algklassid 4.B 4.B PP ajal
keh.kasv/rütmika
Nele Jürimaa inglise keel, inglise keele praktikum 3,4,5,8,9 K 14:30 ja kokkuleppel
Kadi Jürimäe inglise keel, inglise keele praktikum 3,5,7,9 K 14:30 ja kokkuleppel
Rein Karjane füüsika 8., 9 E ja T 8:00-8:30 kab. 107
Elju Kase ajalugu 5,6,7,8,9 E ja T 8:00-8:30 kokkuleppel
Anu Kiisk muusika 1,2,3,4, 8.B T 14:30 ja kokkuleppel
Margrit Kits muusika 1,3,4,6,7,8,9 kokkuleppel
Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 3,4,5,7,9 T 14:30
Anu Krinal algklassid 3.A 3.A K 13:30
Inga Kukk eesti keel, kirjandus 5,6,7,8,9 kokkuleppel
Pärt Kukk tehnoloogiaõpetus 5,7,8,9 kokkuleppel
Tiiu Kukk kehaline kasvatus 1,2,3,5,7,8,9 kokkuleppel
Marge Kurm geograafia  7 ja 8.kl. K 8:00-8:30 ja kokkuleppel
Silvia Kuusk matemaatika 5,7 5.b-T 14:30 kab. 206 ja 7.c- E 14:30
Ülle Lainväe algklassid 3.B 3.B T 14:30 väike maja
Elika Lehtpuu 6.E/7.E 6.E/7.E kokkuleppel
Kaie Lepik algklassid 4.A 4.A PP ajal
Maritte Linde saksa keel 5, 6,7,8,9 kokkuleppel
Lea Lips ajalugu 9 E, N 8:00-8:30
ühiskonnaõpetus 9 E, N 8:00-8:30
Sylvia Maatee inglise keel 3,5,6,7,8 K 14:30 ja kokkuleppel
Eha Meier vene keel 5,6,8,9 kokkuleppel
Rita Milova algklassid 3.D 3.D PP ajal
Kai Mitt matemaatika, matemaatika õpiabi 5,6,8,9 kokkuleppel
Merle Mänd algklassid  2.D 2.D E 14:30 kab 111
Tuliki Olli algklassid 3.C 3.C PP ajal
Siret Pani algklassid 4.C 4.C PP ajal
Aira Peterson loodusõpetus, looduse praktikum, 5,6,7,8,9 N, R 8:00-8:30 kokkuleppel kab. 107
bioloogia, geograafia, inimeseõpetus
Eve Popp loodusõpetus, bioloogia 6,7,8,9 kokkuleppel
Annika Pruuli algklassid 2.C 2.C PP ajal
Jane Pukk algklassid 1.A 1.A PP ajal
inimeseõpetus 5 E, K-13:30 kab. 113
ühiskonnaõpetus 6 kokkuleppel
Ina Pütsep vene keel 5, 6,7,8,9 kokkuleppel
Kairi Põliste algklassid 4.D 4.D PP ajal
Merike Rahtma algklassid 2.A 2.A E-R 13:30 väike maja
Andi Riismaa tehnoloogiaõpetus 5,6,7,8,9 kokkuleppel
Heli Salundi loodusõpetus, keemia 7,8,9 7., 8. kl.- E 14:30; 9. kl- T -kokkuleppel
loodusõpetuse praktikum 7
Maire Sarapuu algklassid 2.B 2.B PP ajal
keh.kasv/rütmika
Tiiu Sarv eesti keel, kirjandus 6,8,9 K, N – kokkuleppel
Maimo Sommer algklassid 1.C 1.C E, T, N -13:30
Maarja Suigusaar inglise keel 2,3,5,6,7,8,9 R – 15:20
Edda Teearu kunst 5,6,7,8,9 K- 13:30 -kokkuleppel
Tõiv Tiits muusika 5,6,7,9 kokkuleppel
Gitta Tohv algklassid 1.D 1.D PP ajal
Margit Toim käsitöö ja kodundus 5,6,7,8,9 kokkuleppel
Jana Trink inglise keel 2,4,5,6 kokkuleppel
Sirje Trisna inglise keel 2,3,5,6,7,8,9 E, T 14:30
Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 1,4,5,6,7,8,9 kokkuleppel
Ruth Vaiksaar algklassid 1.B, keh./rütmika 1.B PP ajal
eesti keel, kirjandus 5.B E 14:30
Aare Vanatalu kehaline kasvatus 6,9 kokkuleppel
Tiiu Vendel eesti keel, kirjandus 5,6 kokkuleppel
informaatika/robootika 5
Ulvi Vetevood inglise keel 2,3,6,7,8,9 kokkuleppel
Merle Õige bioloogia, geograafia, loodusõpetus 5,7,9 N 15:20
Sirje Õismets matemaatika, Nuputa 5,6,7,8,9 kokkuleppel
Liina Õismets matemaatika, inimeseõpetus 5,6,7 T, N 8:00-8:25 ja 14:30-16:10