KONSULTATSIOONID JA JÄRELVASTAMINE 2017/2018 II poolaasta

 

Õpetaja Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
Tiiu Arman matemaatika 6,7,8,9 K 14:05-15:00 -konsultatsioon, N 14:05-16:00 -järelvastamine              kab 226
Elga Raadik eesti keel, kirjandus 5,6,7 E 8:00- 8:30- konsultatsioon, E 14:05-14:50 -järelvastamine                   kab.120
Tiina Hodakov kehaline kasvatus 1,2,5,6,7,8,9 K 14:05-15:00 -konsultatsioon, E 14:55-15:40-järelvastamine                võimla
Vaike Ilp vene keel, saksa keel, inimeseõp. 5,6,7,8,9 E-14:05-14:50-konsultatsioon,  K 14:05-14:50-järelvastamine               kab. 243
Reet Juurikas algklassid 4.B 4.B E 14:05-14:50- konsultatsioon, K 14:05-14:50- järelvastamine               kab 114
keh.kasv/rütmika
Nele Jürimaa inglise keel, inglise keele pr. 3,4,5,8,9 E 14:00-16:00- konsultatsioon, K 15:00-16:00- järelvastamine               kab. 335
Kadi Jürimäe inglise keel, inglise keele pr. 3,5,7,9 T 14:15-15:30-konsultatsioon, K 14:05-15:00-järelvastamine                 kab. 225
Rein Karjane füüsika 8., 9 E 8:00-8:30 – konsultatsioon, K 8:00-8:30- järelvastamine                       kab 332
Elju Kase ajalugu 5,6,7,8,9 E 8:00-8:30- konsultatsioon, K 8:00- 8:30- järelvastamine                       kab 340
Anu Kiisk muusika 1,2,3,4, 8.B E 13:15-14:30- konsultatsioon, N 13:15-14:00- järelvastamine              kab 223
Margrit Kits muusika 1,3,4,6,7,8,9 K 13:15- 14:05- konsultatsioon kab 249, K 14:05-15:00                               aud 255
Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 3,4,5,7,9 E 14:05- 14:50- konsultatsioon, E 14:55- 15:40- järelvastamine   võimla
Anu Krinal algklassid 3.A 3.A E 14:05-14:50- konsultatsioon, K 14:05-14:50- järelvastamine                kab 113
Inga Kukk eesti keel, kirjandus 5,6,7,8,9 E 8:00-8:30-konsultatsioon, K 8:00-8:30, 7.d 13:15-14:00                           kab.333
Pärt Kukk tehnoloogiaõpetus 5,7,8,9 N 15:40- 16:25- konsultatsioon , R 14:05-14:50- järelvastamine v.maja
Tiiu Kukk kehaline kasvatus 1,2,3,5,7,8,9 K 13:15-14:00-konsultatsioon, K 14:55- 15.40 -järelvastamine    võimla
Marge Kurm geograafia  7 , 8 K 14:05- 14:50- konsultatsioon, K 8:00- 8:25 -järelvastamine                  kab 339
Silvia Kuusk matemaatika 5,7 5.b K 14:05-14:50- konsultatsioon, 7.c E 13:15-14:00 -konsultatsioon   kab 222
Ülle Lainväe algklassid 3.B 3.B R 14:05-14:50- konsultatsioon, E 13:15- 14:00-järelvastamine  v.maja
Elika Lehtpuu 6.E/7.E 6.E/7.E T 14:05-14:50 -konsultatsioon, N 14:05-14:50 -järelvastamine              kab 336
Kaie Lepik algklassid 4.A 4.A T,N 12:20-13:05- konsultatsioon, T,N,R 13:15- 14:00 -järelvastamine kab 229
Maritte Linde saksa keel 5, 6,7,8,9 E 8:05:8.25 -konsultatsioon, E ja K 14:05-14:50-järelvastamine             kab. 329
Lea Lips ajalugu 9 E 8:00-8:25 -konsultatsioon, N 14:00-16:00 -järelvastamine                   kab 235
ühiskonnaõpetus 9 N 8:00-8:25- konsultatsioon, N 14:00-16:00- järelvastamine                  kab 235
Sylvia Maatee inglise keel 3,5,6,7,8 E 14:50- 15:40- konsultatsioon, E,K,N 8:00-8:25- järelvastamine           kab 337
Eha Meier vene keel 5,6,8,9 K 14:50- 15:50- konsultatsioon, K 15:50- 16:45 -järelvastamine             kab 222
Rita Milova algklassid 3.D 3.D K 13:20- 14:00- konsultatsioon, E 14:05- 14:50 -järelvastamine             kab 247
Kai Mitt matemaatika, matemaatika ÕA 5,6,8,9 N 15:40- 16:25- konsultatsioon , N 14:55- 15:40- järelvastammine       kab 133
Merle Mänd algklassid  2.D 2.D E 13:15-14:30- konsultatsioon, N 13:15-14:00- järelvastamine               kab 244
Tuliki Olli algklassid 3.C 3.C K 13:15- 14:30- konsultatsioon, N 13:15-14:00- järelvastamine              kab 118
Siret Pani algklassid 4.C 4.C K 13:15-14:00-konsultatsioon, N 14:05-14:50-järelvastamine                 kab 228
Aira Peterson loodusõpetus, looduse pr, 5,6,7,8,9 E 8:00-8:30-konsultatsioon, N 8:00-8:30-järelvastamine                           kab.339
bioloogia, geograafia, inimeseõp.
Eve Popp loodusõpetus, bioloogia 6,7,8,9 K 14:05-14:50 -konsultatsioon, E 14:05-14:50-järelvastamine                 kab. 338
Annika Pruuli algklassid 2.C 2.C K 12:20- 13:05- konsultatsioon, R 12:20- 13:05- järelvastamine       kab 117
Jane Pukk algklassid 1.A 1.A T 13:15-14:00-konsultatsioon, K 13:15-14:00- järelvastamine          kab 112
inimeseõpetus 5 T 14:05-14:50-konsultatsioon, K 14:05- 14:50- järelvastamine         kab 112
ühiskonnaõpetus 6 T 14:05- 14:50- konsultatsioon, K 14:05- 14:50- järelvastamine       kab 112
Ina Pütsep vene keel 5, 6,7,8,9 E 14:05-14:50-konsultatsioon, T 14:05-14:50, N 15:05-15:50-järelvast. kab 249
Kairi Põliste algklassid 4.D 4.D K 13:15-14:00-konsultatsioon, N 14:05-14:50-järelvastamine          kab 246
Merike Rahtma algklassid 2.A 2.A E 13:15- 14:00- konsultatsioon, K 13:15-14:50- järelvastamine        väike maja
Andi Riismaa tehnoloogiaõpetus 5,6,7,8,9 N 14:55-15:40-konsultatsioon ja järelvastamine                                   väike maja
Heli Salundi loodusõpetus, keemia 7,8,9 E 14:05-14:50-konsultatsioon, E 14:50-16:00 – järelvastamine          kab 334
loodusõpetuse praktikum 7
Maire Sarapuu algklassid 2.B 2.B T 13:15-14:00-konsultatsioon, R 13:15-14:00- järelvastamine           kab 116
keh.kasv/rütmika
Tiiu Sarv eesti keel, kirjandus 6,8,9 E 12:00-13:00- konsultatsioon, E 13:00- 15:00- järelvastamine        kab 235, 237
Maimo Sommer algklassid 1.C 1.C R 12:20-13:05- konsultatsioon, R 13:15-14:00- järelvastamine        kab 111
Maarja Suigusaar inglise keel 2,3,5,6,7,8,9 K 14:05-15:40- konsultatsioon, E 14:55-15:40 -järelvastamine        kab 341
Edda Teearu kunst 5,6,7,8,9 T 14:55-15:40- konsultatsioon, K ja N 13:15-14:00 – järelvastamine kab 330
Tõiv Tiits muusika 5,6,7,9 R 8:00-8:25- konsultatsioon, R 14:55-15:40- järelvastamine            kab 255
Gitta Tohv algklassid 1.D 1.D E 14:00- 14:45- konsultatsioon, K 14:00- 14:45- järelvastamine      kab 245
Margit Toim käsitöö ja kodundus 5,6,7,8,9 T 15:40 -konsultatsioon, E 15:40, T 14:05-14:50 -järelvastamine    kab 124
Jana Trink inglise keel 2,4,5,6 T 14:00- 14:45- konsultatsioon, R 14:00- 14:45- järelvastamine      kab 248a
Sirje Trisna inglise keel 2,3,5,6,7,8,9 T 14:05-14:50-konsultatsioon, T 15:00-15:40 -järelvastamine         kab 231
Ruth Vaiksaar algklassid 1.B, keh./rütmika 1.B N 13:15- 14:30- konsultatsioon, E 14:05- 14:50 – järelvastamine    kab 115
eesti keel, kirjandus 5.B N 13:15- 14:30- konsultatsioon, E 14:05- 14:50 – järelvastamine    kab 115
Tiiu Vendel eesti keel, kirjandus 5,6 5.c K 8:00-8:30 ja 6.c N 8:00-8:30 konsultatsioon, 5.,6. R 13:15-14:50-
informaatika/robootika 5 järelvastamine    kab 248
Ulvi Vetevood inglise keel 2,3,6,7,8,9 K 14:05-14:50-konsultatsioon, N 14:05- 14:50- järelvastamine      kab  230
Merle Õige bioloogia, geograafia, loodusõp. 5,7,9 T 14:50-15:40-konsultatsioon, N 14:05-14:50- järelvastamine       kab 338
Sirje Õismets matemaatika, Nuputa 5,6,7,8,9 E 14:55-15:40- konsultatsioon, T 14:05-14:50- järelvastamine       kab 227
Liina Õismets matemaatika, inimeseõpetus 5,6,7 E 5.c matemaatika 14:05- 14:50- konsultatsioon, E 5.a matemaatika
14:55- 15:40- konsultatsioon kab 330, 6.c matemaatika  T 14:55- 15:40-
konsultatsioon kab 334, 5,6,7  inimeseõpetus N 14:05- 14:50 kab. 332
N 14:55-15:40-    järelvastamine            5, 6, 7       kab 332