Juhtkond

Direktor Silja Kikerpill silja.kikerpill@gmail.com  +372 443 5739
Sekretär Triin Sellin triin.sellin@maikool.parnu.ee  +372 443 5828
Õppealajuhataja (algklassid) Kaja Tammetalu kaja.tammetalu@maikool.parnu.ee  +372 442 5641
Õppealajuhataja (5.-9.kl.) Olga Hool olga.hool@maikool.parnu.ee  +372 442 5641
IT spetsialist Hanno Saks hanno.saks@maikool.parnu.ee  +372 525 0655
Andmekaitsespetsialist (DPO) Hanno Saks hanno.saks@maikool.parnu.ee +372 525 0655
e-kooli administraator Iriina Nõmm iriina.nomm@maikool.parnu.ee  +372 443 5828
Direktori asetäitja majandusalal Viktor Voronovski viktor@maikool.parnu.ee  +372 5306 0886
Direktori asetäitja noorsootöö alal (algklassid) Tiiu Sarv tiiu.sarv@maikool.parnu.ee  +372 443 0266
Direktori asetäitja noorsootöö alal (5.-9.kl) Lea Lips lea.lips@maikool.parnu.ee  +372 443 0266
Toitlustusjuht Helis Martoja helis.martoja@maikool.parnu.ee +372 443 5828
Raamatukoguhoidja Stella Zotova  maikooliraamat@gmail.com  +372 443 5790