Eesti koolinoorte 65. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.

Keemia.
Oh 
keemia, oh keemiasee tund on justkui preemia! 

Õnnitleme Pärnu Mai kooli tublisid keemikuid!

8.kl
I koht  Henriette Toomlaid
IV koht Riin Padul         
VIII koht    Eva Laaring
9.kl  
XIII koht Elisa Annamaa
XIV koht Karl Vilhem Pulk