Pärnu Mai Kooli õpetajad

1 Tiiu Arman matemaatika 5.a 226 tiiu.arman@maikool.parnu.ee
2 Maia Bubnov eesti keel
kirjandus
120 maia.bubnov@maikool.parnu.ee
3 Tiina Hodakov kehaline kasvatus 9.c tiina.hodakov@maikool.parnu.ee
4 Vaike Ilp vene keel
saksa keel
6.d 243 vaike.ilp@maikool.parnu.ee
5 Reet Juurikas algklassid
keh.kasv/rütmika
3.b 114 reet.juurikas@maikool.parnu.ee
6 Nele Jürimaa inglise keel 8.b 335 nele.jyrimaa@maikool.parnu.ee
7 Kadi Jürimäe inglise keel 225 kadi.jyrimae@maikool.parnu.ee
8 Rein Karjane füüsika 332 rein.karjane@maikool.parnu.ee
9 Elju Kase ajalugu 340 elju.kase@maikool.parnu.ee
10 Anu Kiisk muusika 7.b 223 anu.kiisk@maikool.parnu.ee
11 Margrit Kits muusika 255 margrit.kits@maikool.parnu.ee
12 Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 8.a helmi.kommussaar@maikool.parnu.ee
13 Anu Krinal algklassid 2.a 113 anu.krinal@maikool.parnu.ee
14 Inga Kukk eesti keel
kirjandus
333 inga.kukk@maikool.parnu.ee
15 Pärt Kukk tööõpetus
tehnoloogiaõpetus
väike maja p.kukk@maikool.parnu.ee
16 Tiiu Kukk kehaline kasvatus 7.a tiiu.kukk@maikool.parnu.ee
17 Marge Kurm geograafia 339 marge.kurm@maikool.parnu.ee
18 Silvia Kuusk matemaatika 6.c 222 silvia.kuusk@maikool.parnu.ee
19 Ülle Lainvee algklassid 2.b väike maja ylle.lainvae@maikool.parnu.ee
20 Elika Lehtpuu HEV õpetaja 336 elika.lehtpuu@maikool.parnu.ee
21 Kaie Lepik algklassid 3.a 229 kaie.lepik@maikool.parnu.ee
22 Maritte Linde saksa keel 329 maritte.linde@maikool.parnu.ee
23 Lea Lips ajalugu
ühiskonnaõpetus
lea.lips@maikool.parnu.ee
24 Sylvia Maatee inglise keel 6.b 337 sylvia.maatee@maikool.parnu.ee
25 Eha Meier vene keel 222 eha.meier@maikool.parnu.ee
26 Rita Milova algklassid 2.d 247 rita.milova@maikool.parnu.ee
27 Kai Mitt matemaatika 133 kai.mitt@maikool.parnu.ee
28 Merle Mänd algklassid 1.d 244 merle.mand@maikool.parnu.ee
29 Tuliki Olli algklassid 2.c 118 tuliki.olli@maikool.parnu.ee
30 Siret Pani algklassid 3.c 228 siret.pani@maikool.parnu.ee
31 Aira Peterson inimeseõpetus
loodusõpetus
geograafia
bioloogia
7.c 332, 339 aira.peterson@maikool.parnu.ee
32 Eve Popp bioloogia
loodusõpetus
loodusõpetuse praktikum
9.a 338 eve.popp@maikool.parnu.ee
33 Annika Pruuli algklassid 1.c 117 annika.pruuli@maikool.parnu.ee
34 Jane Pukk algklassid
ühiskonnaõpetus
inimeseõpetus
4.a 112 jane.pukk@maikool.parnu.ee
35 Kristina Pärn informaatika 221 kristina.parn@maikool.parnu.ee
36 Ina Pütsep vene keel 249 ina.pytsep@maikool.parnu.ee
37 Kairi Põliste algklassid 3.d 246 kairi.poliste@maikool.parnu.ee
38 Merike Rahtma algklassid 1.a väike maja merike.rahtma@maikool.parnu.ee
39 Andi Riismaa tööõpetus
tehnoloogiaõpetus
väike maja andi.riismaa@maikool.parnu.ee
40 Heli Salundi keemia
loodusõpetus
6.a 334 heli.salundi@maikool.parnu.ee
41 Maire Sarapuu algklassid
keh.kasv/rütmika
1.b 116 maire.sarapuu@maikool.parnu.ee
42 Tiiu Sarv eesti keel
kirjandus
237 tiiu.sarv@maikool.parnu.ee
43 Maimo Sommer algklassid 4.c 111 maimo.sommer@maikool.parnu.ee
44 Maarja Suigusaar inglise keel 5.d 341 maarja.suigusaar@maikool.parnu.ee
45 Edda Teearu kunst 330 edda.teearu@maikool.parnu.ee
46 Tõiv Tiits muusika 255 toiv.tiits@maikool.parnu.ee
47 Helen Tinkus tööõpetus
käsitöö ja kodundus
124 helen.tinkus@maikool.parnu.ee
48 Gitta Tohv algklassid 4.d 245 gitta.tohv@maikool.parnu.ee
49 Margit Toim tööõpetus
käsitöö ja kodundus
124 margit.toim@maikool.parnu.ee
50 Jana Trink inglise keel 5.b 237 jana.trink@maikool.parnu.ee
51 Sirje Trisna inglise keel 9.d 231 sirje.trisna@maikool.parnu.ee
52 Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 9.b riina.tshaikovski@maikool.parnu.ee
53 Ruth Vaiksaar algklassid 4.b 115 ruth.vaiksaar@maikool.parnu.ee
54 Aare Vanatalu kehaline kasvatus aare.vanatalu@maikool.parnu.ee
55 Tiiu Vendel haridustehnoloog
eesti keel
robootika
5.c 248 tiiu.vendel@maikool.parnu.ee
56 Ulvi Vetevood inglise keel 230 ulvi.vetevood@maikool.parnu.ee
57 Merle Õige bioloogia
geograafia
338 merle.oige@maikool.parnu.ee
58 Sirje Õismets matemaatika
Nuputa
8.c 227 sirje.oismets@maikool.parnu.ee
59 Õie Tornius koduõppe õpetaja oie.tornius@maikool.parnu.ee