KONSULTATSIOONID JA JÄRELVASTAMINE 2016/2017 II poolaasta

Õpetaja Õppeaine Klass Konsultatsioon ja järelvastamine
Aeg Koht
Tiiu Arman matemaatika 5,6,7,8,9 N-14.10, 15.00 kab 226
Maia Bubnov eesti keel, kirjandus, draamaõpe 5, 6, 9 N-14.00 kab 120
Tiina Hodakov kehaline kasvatus 1,2,5,6,7,8,9 E-14.10
Vaike Ilp vene keel, saksa keel, inimeseõpetus 6,7,8,9 E-15.00 kab 243
Reet Juurikas algklassid 3.B 3.B õpetajaga kokkuleppel kab 114
keh.kasv/rütmika
Nele Jürimaa inglise keel, inglise keele praktikum 2,3,4,7,8,9 R-14.10 kab 335
Kadi Jürimäe inglise keel, inglise keele praktikum 2,4,5,6,7,8,9 N-14.10, 15.00 kab 225
Rein Karjane füüsika 8., 9 K-7.50 ja 14.10 kab 332
Elju Kase ajalugu 5,6,7,8,9 E,T,K -7.50 kab 340
Anu Kiisk muusika 1,2,3,4, 7.B E-14.10 kab 223
Margrit Kits muusika 2,3,4,5,6,8 K-13.15 ja 14.10 auditoorium 255
õpetajaga kokkuleppel
Helmi Kommussaar kehaline kasvatus 2,4,6,8,9 õpetajaga kokkuleppel
Anu Krinal algklassid 2.A 2.A R-13.15 kab 113
Inga Kukk eesti keel, kirjandus, draamaõpe 5,6,7,8,9 E, K, R-7.50 kab 333
õpetajaga kokkuleppel
Pärt Kukk tehnoloogiaõpetus 4,6,7,8,9 N-15.00, R-14.10 väike maja
Tiiu Kukk kehaline kasvatus 1,2,3,5,7,8,9 õpetajaga kokkuleppel
Marge Kurm geograafia 7., 9 K-7.45, õpetajaga kokkuleppel kab 339
Silvia Kuusk matemaatika 6.,9 9.kl-konsultatsioon T-15.00, järelvastamine
K-14.10, 6.kl-K.14.10 kab 222
ettevõtlikkus 5 K-14.10
Ülle Lainväe algklassid 2.B 2.B R-13.15 väike maja
Elika Lehtpuu 5.E/6.E 5.E/6.E E- konsultatsioon 13.15,
järelvastamine 14.00 kab 336
Kaie Lepik algklassid 3.A 3.A K,R-13.15 kab 229
Maritte Linde saksa keel 6,7,8,9 E-15.00 kab 329
Lea Lips ajalugu 9 N-14,10 ja 15.00 kab 235
ühiskonnaõpetus 9
Sylvia Maatee inglise keel 2,4,5,6,7,9 T,N-15.00 kab 337
Eha Meier vene keel 7,8,9 E-15.00 kab 222
Rita Milova algklassid 2.D 2.D T, K-13.15 kab 247
Kai Mitt matemaatika, matemaatika õpiabi 5,7,8,9 õpetajaga kokkuleppel
R-järelvastamine 15.00 kab 133
Merle Mänd algklassid 4.E 4.E E-13.15 kab 244
inimeseõpetus 5 N-13.15 kab 244
Tuliki Olli algklassid 2.C 2.C N-13.15 kab 118
Siret Pani algklassid 3.C 3.C K-13.15 kab 228
Aira Peterson loodusõpetus, looduse praktikum, 5,6,7,8 E-14.10 kab 339
bioloogia, geograafia, inimeseõpetus R-13.15 kab 332
Eve Popp loodusõpetus, bioloogia 5,6,7,9 E-15.00, õpetajaga kokkuleppel kab 338
loodusõpetuse praktikum
Annika Pruuli algklassid 1.C 1.C K-13.15 kab 117
Jane Pukk algklassid 4.A 4.A N-14.10 kab 112
inimeseõpetus 5 N-14.10 kab 112
ühiskonnaõpetus 6 N-14.10 kab 112
Krtistina Pärn informaatika 5 õpetajaga kokkuleppel kab 221
Ina Pütsep vene keel 6,7,8,9 N-14.10 kab 249
Kairi Põliste algklassid 3.D 3.D N-13.15 kab 246
Merike Rahtma algklassid 1.A 1.A E-, T, K-12.15; N-13.15 väike maja
eesti keel, kirjandus 5.B E,K-13.15  ja õpetajaga kokkuleppel
Andi Riismaa tööõpetus 4 väike maja
tehnoloogiaõpetus 6,7,8,9 N-15.10
Heli Salundi loodusõpetus, keemia 6 K-14.10 ja 15.00 kab 334
loodusõpetuse praktikum
Maire Sarapuu algklassid 1.B 1.B T-13.10 kab 116
keh.kasv/rütmika
Tiiu Sarv eesti keel 7., 8 õpetajaga kokkuleppel
kirjandus 7., 8 kab 237
Maimo Sommer algklassid 4.C 4.C E, T, R-13.15 kab 111
Maarja Suigusaar inglise keel 2,4,5,6,8,9 N-14.10 ja 15.00 kab 341
Edda Teearu kunst 5,6,7,8,9 R-15.00 kab 330
Tõiv Tiits muusika 5,6,8,9 auditoorium 255
Helen Tinkus käsitöö ja kodundus 5,6,7,8,9 õpetajaga  kokkuleppel kab 124
Gitta Tohv algklassid 4.D 4.D E,T-13.15 ; K-14.10 kab 245
inimeseõpetus 6.,7
Margit Toim käsitöö ja kodundus 6,7,8,9 R-14.10 kab 124
Jana Trink inglise keel 3,4,5 R-14.10 kab 230
Sirje Trisna inglise keel 2,5,6,7,8,9 E-15.00, T-14.10 kab 231
Riina Tshaikovski kehaline kasvatus 2,3,4,5,6,7,8,9 õpetajaga kokkuleppel
Ruth Vaiksaar algklassid 4.B 4.B K-13.10 ja õpetajaga kokkuleppel kab 115
kehaline kasvatus/rütmika
Aare Vanatalu kehaline kasvatus 5,8,9 õpetajaga kokkuleppel
Tiiu Vendel eesti keel, kirjandus 5.C konsultatsioon E-15.00, järelvastamine
T-14.10 kab 248
informaatika 5 K-14.10  õpetajaga kokkuleppel kab 248
Ulvi Vetevood inglise keel 2,5,6,7,8 T-14.10 õpetajaga kokkuleppel kab 230
Merle Õige bioloogia, geograafia 7,8,9 T-15.00, N-14.10 kab  338
Sirje Õismets matemaatika, Nuputa 5,6,7,8,9 5.D  E-15.00; 6.D N-15.00; 7.C T-15.00; kab 227
8.C E-14.10 ja T-15.00; 9.D N-15.00 kab 227